fbpx
Site logo
Описание

Велина Кръстинкова е психолог и гещалт психотерапевт от град Габрово, предлага психологически консултации на място или онлайн консултации, както и организиране и водене на групи/семинари върху конкретни теми.

 

"Ролята на психотерапевтада съпътства човек в личните търсения и откривания; да насочва, когато човек не вижда посока; да предлага друга гледна точка, когато човек се е фиксирал само в една възможност; да подкрепя в моментите на несигурност, колебание и неяснота; да поощрява израстването, самостоятелността и увереността в собствената личност. Психотерапевтът е дискретното присъствие по пътя на желаната промяна. - В. Кръстинкова"

 

Психологически консултации и психотерапия при:

 • Ниска самооценка;
 • Емоционално прегаряне;
 • Чувство за самота;
 • Психоматични проблеми;
 • Загуба и траур;
 • Стрес;
 • Тревожност;
 • Житейски кризи;
 • Проблемни взаимоотношения;
 • Загуба на смисъл;
 • Хранителни разстройства;
 • Панически атаки;
 • Развиване на комуникативни умения;

Психолог Велина Кръстинкова работи с младежи и възрастни над 16 години. 

 

Видове консултации и терапии:

 • Психологическо консултиране – осъществява се в рамките на няколко срещи и е насочено повече към нуждите на настоящия момент – вземане на важно решение, избор, временна невъзможност да се прецени дадена ситуация, обърканост, необходимост от изясняване на приоритетите в настоящето и близкото бъдеще, навременна грижа за психичното здраве, желание за откриване на друга гледна точка.

 

 • Психотерапия – процес на по-дълбоко вглеждане в себе си, възможност за справяне с изтласкани и непреработени ситуации от миналото, които не позволяват на човек да функционира пълноценно и да се приспособява с лекота към динамиката на живота в настоящето. Психотерапията предоставя време и възможност на човек да постигне повече яснота за себе си – мисли, поведение, емоционален свят, мечти, нужди, цели, вярвания, убеждения, светоглед. Така човек може да промени онова, което вътрешно спъва неговото личностно израстване и да стимулира разгръщането на собствения вътрешен потенциал.

 

 • Онлайн консултиране - Viber, Skype и Zoom;

 

 • Обучения и тематични тренинги – могат да бъдат организирани по предварителна заявка за определена група/екип или отворени за участие според индивидуални нужди и интереси, по актуални теми. Тренингът е обучение чрез преживяване – ролеви игри, индивидуални и групови упражнения, работа по двойки. Акцентира се върху развиването на определени умения (управление на времето, справяне със стреса, общуване, увереност в себе си и др.)

Времетраене на индивидуалните срещи: 60 минути

 

Квалификации:

 • "Бакалавър" - специалност "Психология", ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий";
 • "Магистър" - специалност "Психология на личността", ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий";
 • Гещалт психотерапевт - четиригодишно обучение в Български институт по гещалттерапия, град София;
 • Практически курсове и обучения, свързани с работа с емоции, преодоляване на загуби, справяне с житейски кризи, работа със самооценка, психоматика, взаимоотношения и други.;
 • Член на Дружеството на психолозите в България;

 

Професионален опит и компетенции:

 • 13 години в индивидуалното психологическо консултиране;
 • 7 години опит като психотерапевт;
 • 2 години опит като водещ на терапевтични групи;
 • Организиране и водене на групи/семинари за работа върху конкретни теми, свързани с личностното развитие;
 • Организиране и водена на обучения и тематични тренинги, свързани с изграждането на екип, развиване на социални умения, справяне с професионалното прегаряне, личностно надграждане;

 

Какво представлява гещалт терапията?

Гещалт терапията разглежда  човека като цялостен организъм, който съдържа в себе си психичните, физическите, емоционалните и сетивни процеси, изразявани в настоящия момент. Тя е подход, който насочва вниманието върху настоящия момент, възприятия и непосредствения опит. Гещалт терапията е неаналитична и нетълкуваща. Тя насърчава човек да открие собствен смисъл, да поставя собствени цели и да прави собствени избори, да се движи със „собствено темпо“, да бъде такъв, какъвто е, без да бъде осъждан или диагностициран, да подхожда с разбиране и уважение към всяка болка, намирайки смисъл в нея. Гещалт терапевтът  не разглежда хората, нуждаещи се от психотерапия, като „болни“, а насочва вниманието към онова, което все още не е открито, разбрано и опознато. Подкрепя личността в нейните нужди и реакции, вярвайки че всеки човек е експерт в собственият си път и живот и за всичко, което се случва с него има определена причина. Отношението между терапевт и клиент се позовава на равенство и партньорство. Фокусът е върху индивидуалните възприятия и реалност на личността, основава се на принципа „тук и сега“, изследва безоценъчно чувствата, мислите и действията на човека в неговия собствен свят.

Гещалт терапията приема, че основен стремеж на всеки човек е да постигне завършеност, цялост и когато съществува недовършена ситуация, тя пречи на прогреса и води човек до „задънена улица“ (impasse), до живот в постоянно повтарящи се ситуации, но без удовлетворителен резултат. Според гещалт терапията всеки симптом, болест, механизъм за оцеляване, е „здравословна реакция на нездравословна ситуация“. В този смисъл гещалт терапията се стреми да осветли и да даде осъзнаване за собствените индивидуални реакции, както и разбиране за онези механизми, които вече са „свършили своята работа“ и е необходимо да бъдат преработени или изцяло подменени.

 

За връзка с психолог Велина Кръстинкова използвайте телефон 0896 732 839 или пишете във Facebook.

 

Назад към категория "Психология и психотерапия"

Контактна форма

  Социални мрежи
  error: Съдържанието е защитено!
  bg_BGBulgarian