fbpx
Site logo
Контакти
 • Телефон
  0877384837
 • Имейл
  mladost1A@general-bg.com
Социални мрежи
Описание

В света на застраховането, изборът на надежден застраховател може да бъде от решаващо значение. Застрахователен офис в Младост 1А , град София, намиращ се в едноименния кварта, предлага широка гама от застрахователни услуги, съобразени с Вашите индивидуални нужди и предпочитания. Като Ваш доверен застрахователен брокер в София, те се ангажират да Ви предоставят най-добрите застрахователни решения.

 

Застрахователен офис Младост 1А в София, водещ застрахователен брокер в града и района.

Офисът предлага голям диапазон от застрахователни пакети, специално разработени, за да отговорят на разнообразните нужди и ситуации. Независимо дали търсите здравна застраховка, туристическа застраховка, застраховка "Гражданска отговорност",  застраховка Автокаско, имуществена застраховка, застраховка "Злополука" или други в София.

 

Цялостни застрахователни услуги в София

Големият избор от застрахователни варианти се дължи на разнообразните нужди, на техните клиенти.

 

Медицински и туристически застраховки в София

Независимо дали пътувате в чужбина, или търсите медицинско застраховане у дома, застрахователен офис Младост 1А в София ще Ви подсигури. Техните планове за медицинска и туристическа застраховка предлагат цялостно покритие, включително спешни медицински разходи, репатриране и обезщетения при злополука. Също така осигуряват обезщетение за неочаквани събития по време на пътуването Ви, като отмяна на пътуване, загуба на багаж и закъснение на пътуването.

Обект на застраховката могат да бъдат, както български, така и чуждестранни физически и юридически лица. Териториалният обхват на застраховката обхваща целия свят, с изключение на територията на Република България и страната на пребиваване или гражданство на застрахования.

Отличавайки се, като професионален застрахователен офис в Младост 1А,  град София, включват и допълнителни покрития като смърт или трайна неработоспособност вследствие на злополука, кражба на личен багаж, отговорност към трети лица и др.

Продължителността на застраховката може да бъде от 1 до 365 дни, по преценка на застрахования.

 

Пътуване в чужбина с медицинска помощ: Целта на застраховката е да осигури квалифицирана медицинска помощ и транспорт, 24 часа в денонощието в случай на злополука или внезапно заболяване в страната и в чужбина

 

Здравна застраховка за чужденци в България: Тя е предвидена за чужденци в България и лица без гражданство, които пребивават в страната за кратък период от време или преминават през територията на Република България.

 

Туристическа застраховка в България: медицински разходи в резултат на злополуки и остри заболявания: Застрахователят ще покрие и възстанови действителните разходи за оказване на първа помощ на застрахования в случай на злополука или остро заболяване.

 

 

Застраховка "Гражданска отговорност" и "Автокаско" в София

Тяхната застраховка "Гражданска отговорност" Ви защитава от финансовите последици, от причиняването на вреди, на други лица. Това включва телесни повреди, имуществени вреди и съдебни разноски. Независимо дали сте физическо лице или собственик на фирма, застраховката "Гражданска отговорност" е съществена част от вашата стратегия за управление на риска.

 

Цялостно Автокаско  в София подсигурява всички сухопътни моторни превозни средства, включително ремаркета и полуремаркета, независимо дали щетите са причинени по Ваша вина или не.

За разлика от застраховката "Гражданска отговорност", "Автокаско" покрива пълната или частична загуба на превозно средство в резултат на:

 • Пътнотранспортно произшествие,
 • Природно бедствие,
 • Пожар,
 • Кражба/грабеж,
 • Злонамерени действия на трети лица.

 

Застраховката "Автокаско" може да включва само някои или всички от горепосочените покрития, а някои застрахователи предлагат допълнителни покрития като експлозия, умишлен палеж, покритие на гуми и други.

 

 

Заснемане на автомобили при сключване на застраховка " Каско " в София 

Също така те са единствените застрахователи в България, които могат за заснемат автомобила Ви при сключване на автокаско в четирите най-коректни и устойчиви Застрахователни компании : Булстрад , ДЗИ , Алианц и Дженерали. Сключвате автокаско в Застрахователен Офис Младост 1а , веднага след това оглеждат и заснемат автомобила Ви. Спестяват време и разкарване.

 

 

Териториална валидност на Автокаско

Каско на МПС осигурява компенсация на територията на Република България. В зависимост от застрахователната компания, защитата може да бъде разширена до чужбина срещу допълнително заплащане или без допълнителна премия, или чрез комбиниране на застраховката със "Гражданска отговорност", като обикновено се включват страните, които са членки на споразумението "Зелена карта", и страните от Европейския съюз.

 

Цена на Автокаско в София

Както и при задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, цената на премията за каско на МПС зависи основно от вида, марката и техническите характеристики на превозното средство. Цената се определя индивидуално и може да варира и в зависимост от териториалната валидност, наличието на предишни претенции и изплатени обезщетения, както и от начина на плащане - еднократно или разсрочено.

 

Нужни документи за сключване на застраховка автокаско в София

 • Документ за регистрация на превозното средство,
 • сумата, за която желаете да го застраховате,
 • Фактура за закупуване на автомобила (ако застраховате нов автомобил).

 

 

Имуществена застраховка в София

Защитете най-ценния си актив с техните планове за имуществено застраховане. Предлагат обезщетение за различни рискове, като пожар, природни бедствия, кражба и вандализъм. Застраховката на дома защитава имуществото на физически лица и включва, както недвижими ( къщи, вили, търговски сгради, работилници, гаражи и други видове сгради и съоръжения ) , така и движими имоти.

Могат да бъдат застраховани, собственици и наематели на търговски обекти, като магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, медицински и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други търговски и обслужващи обекти. Застраховката покрива имущество, използвано в процеса на дейност, включително сгради, инвентар, мебели, стоки, витрини, офис оборудване и др.

Покриват се също и щети, причинени от пожар (включително последствията от гасене на пожар), експлозия на съд под налягане, природни бедствия като бури, урагани, градушка, наводнения (включително падащи дървета и клони), изтичане на вода (включително от забравен отворени кранове), злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), удар на пътно превозно средство или самолет с екипаж, падане на негови части или товар, кражба чрез взлом и земетресение.

 

Застраховка Злополука в София

Злополуките могат да се случат по всяко време и често водят до неочаквани разходи. техните планове за застраховка срещу злополука осигуряват финансова защита срещу различни рискове, включително смърт, трайна нетрудоспособност и медицински разходи в резултат на злополука. Като надежден застрахователен офис в Младост 1А град София предлагат, както индивидуални така и групови планове за застраховка срещу злополука, което улеснява намирането на осигуровка, която най-добре отговаря на Вашите нужди.

 

Доброволна застраховка "Злополука" може да бъде индивидуална и групова. Обикновено е предназначен за лица от 16 до 69 години, които не са освидетелствани по ТЕЛК с трайна загуба на работоспособност над 50%.

Условията по тази застраховка са съобразени с Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука". Осигурени са лица (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия от икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7 пъти размера на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител, изчислена въз основа на трудовото му възнаграждение за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.

 

Застраховката "Гости на хотела" се сключва в зависимост от това дали хотелът се ползва целогодишно, или е сезонно обитаван и през кои месеци е почти пълен, като за база служи годишната премия. Застраховката покрива злополуки на посетители на територията на хотелския комплекс. Покрити рискове:

 • Смърт и трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
 • Медицински разходи в резултат на злополука;
 • Медицински транспорт и репатриране.

 

 

Допълнителни застрахователни услуги предлагани от застрахователен офис Младост 1А в София.

Техният застрахователен офис в партньорство с най – големия застрахователен брокер на българският пазар – Дженерал Брокер Клуб, предлага на своите клиенти независими консултации с конкретни застрахователни изисквания и интереси. Като разполагат с капацитет да уреждат претенции в следствие застрахователни събития, като контактуват със застрахователи, адвокати, вещи лица, с цел да предоставим адекватен съвет и бързо обслужване по всяко време. Някои от услугите са:

 • проучване на застрахователния пазар за изготвяне на индивидуални и корпоративни оферти;
 • препоръки за оптимизиране на застрахователни договори;
 • сключване и обслужване на застрахователни договори;
 • оглед и заснемане на МПС, на място удобно за клиента при автокаско на БУЛСТРАД, ДЗИ и АЛИАНЦ;
 • оглед и заснемане при застраховане на недвижими имоти;
 • известяване и следене сроковете на застрахователни полици;
 • завеждане и обслужване на застрахователни претенции.

 

 

Защо да изберете застрахователен офис Младост 1А в София за Ваш партньор в застраховането?

Изборът на застрахователен брокер е важно решение и не трябва да се взима прибързано. Ето защо трябва да помислите за партньорство с тях.

Цялостно застраховане в София

Те предлагат обширен избор застрахователни услуги, като гарантират, че можете да намерите всеки вариант, от който се нуждаете, на едно място. От автомобилна и имуществена застраховка до медицинска застраховка и застраховка гражданска отговорност.

Помощ при застраховане в София

Те вярват, че за да предоставят персонализирани застрахователни услуги е нужно време, за да разберат Вашите нужди и да Ви насочат към правилния застрахователен план.

Опит и експертиза при съставяне на застрахователния план

С дългогодишен опит в застрахователната индустрия, те имаме знанията и експертния опит, за да Ви преведат през застрахователния процес без проблеми. Те ще Ви предоставят точна и актуална информация, за да можете да вземате съгласувани решения относно застрахователния пакет.

Евтино и достъпно застраховане в София

Те са на мнение, че всеки трябва да има достъп до качествено застраховане независимо от бюджета си. Основния приоритет на застрахователен офис Младост 1А в София е да предоставят изгодни застрахователни пакети, като сравняват различните условия от застрахователни компании за да са сигурни, че ще могат да Ви предложат най-добрите условия.

 

Заключение

Когато става въпрос за съставяне на изгоден застрахователен пакет и консултиране, не го оставяйте на случайността. Обезпечителните експерти от застрахователен офис Младост 1А в град София, са Вашите доверени застрахователни партньори. Свържете се с тях още днес, за да научите повече за техните застрахователни услуги и как могат да Ви помогнат да подсигурите бъдещето си.

 

 

За връзка:

Адрес: София жк.Младост 1 А, 1712 улица „Кръстю Раковски“бл.560

Тел.0877384837 ( може и по вайбер ) , 0889239545 ( може и по вайбер ) Офис Младост 1а може 

Имейл - mladost1A@general-bg.com

Facebook: Застраховки Младост 1а

 

 

 

 

 

Назад към категория Застраховане

Отворено
Работно време 9:00 - 19:00
 • Понеделник

  9:00 - 19:00

 • Вторник

  9:00 - 19:00

 • Сряда

  9:00 - 19:00

 • Четвъртък

  9:00 - 19:00

 • Петък

  9:00 - 19:00

 • Събота

  Closed

 • Неделя

  Closed

 • Местно време

Локация
Категория
Контактна форма

  Социални мрежи
  error: Съдържанието е защитено!
  bg_BGBulgarian